0

Z cyklu: twórczość uczniowska z przymrużeniem oka

Posted by krs on 1 lutego 2013 in Bez kategorii |

 Projekt utopijnej szkoły.

1) Uczniowie mają prawo decydować o ilości przedmiotów w dany dzień i o planie zajęć. Mogą      dokonać wyboru nauczyciela do poszczególnych przedmiotów.

2) Obowiązkiem ucznia jest uzupełnianie zaległych prac domowych, wyjaśnianie wychowawcy    powodu swojej nieobecności w szkole, bez zawiadamiania rodziców bądź prawnych opiekunów.  Ten przywilej przysługuje uczniowi trzy razy w semestrze.

3) Nauczyciele mają prawo przenieść ucznia do innej grupy z tego samego przedmiotu, jeżeli nie    potrafi dostosować się do zasad wybranego przez siebie wcześniej nauczyciela.

4) Obowiązkem nauczyciela jest opracowanie danego materiału w wyznaczonym okresie.

5) Uczeń może zostać ukarany pracami na rzecz szkoły w wypadku niewypełniania obowiązków ucznia. W ten sposób może on zaliczyć rok szkolny z niedostatecznymi ocenami. Uczeń nigdy nie powtarza klasy.

6) Za wzorowe zachowanie i dobrowolne działania na rzecz szkoły, uczeń uzyskuje darmowe wakacje-wyjazd do wybranego przez siebie ośrodka wypoczynkowego w kraju ( nagroda ta przysługuje dla jednej osoby z każdej klasy).

7) Gdy nauczyciel nie sprawdzi prac klasowych, sprawdzianów w ciągu tygodnia, uczniowie otrzymują oceny bardzo dobre.

8) Nauczyciel nie ma prawa pytać ucznia, gdy ten nie zgłosi się sam na ochotnika.

9) Uczeń może zostać zwolniony przez rodzica z trzech wybranych przedmiotów.

Daria Ch.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2012-2020 Tropiciel błędów All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.