10

Ubierz ten swetr!?

Posted by krs on 24 lutego 2013 in Bez kategorii |

 sweter Wiele osób mówi ! swetr – prawdopodobnie przez analogię do form pozostałych przypadków: swetra, swetrowi, swetrem, swetrze, swetry itd. Inni być może unikają formy sweter w przekonaniu, że jest gwarowa. Skoro  w gwarach mówi się wiater, a w języku literackim wiatr, to może i sweter  jest w literackiej polszczyźnie błędem? Na razie błędem jest […]

0

I jeszcze jeden i jeszcze raz!

Posted by krs on 22 lutego 2013 in Bez kategorii |

pojedynczy (nie: pojedyńczy), np. Pojedynczy egzemplarz książki. Prosimy wchodzić pojedynczo. Pojedynczy przechodnie. Wymawiaj: pojedynczo albo pojedyńczo. Słownik poprawnej polszczyzny pod redakcją A. Markowskiego

0

Lubił

Posted by krs on 18 lutego 2013 in Bez kategorii |

W języku potocznym nierzadkie są formy błędne: ! lubieć, ! lubiał, ! lubieli, ! lubieją ( tej ostatniej używa się może z obawy przed popełnieniem błędu typu ! umią). Niepoprawna jest też forma ! lubiali, o zakończeniu –ali typowym dla czasowników mających bezokolicznik na –ać. Poprawnie odmieniamy: lubił, lubiła, lubiło, lubili, lubiły itd. Ciekawe, że […]

1

Akcesoria bywają różne: kwadratowe i podłużne

Posted by krs on 13 lutego 2013 in Bez kategorii |

AKCESORIÓW NIE! AKCESORII Są to przedmioty lub składniki dodatkowe, uzupełniające, mniej ważne. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego

2

Dób…?

Posted by krs on 3 lutego 2013 in Bez kategorii |

doba Dopełniacz liczby mnogiej brzmi dób. Niektórzy sądzą, że końcowe b należy w tej formie wymawiać dźwięcznie, aby uniknąć niepożądanych skojarzeń z innym słowem. Wymowa taka jest jednak sztuczna i może przynieść efekt przeciwny do spodziewanego. W polszczyźnie większość spółgłosek na końcu wyrazu przed pauzą wymawia się bezdźwięcznie. Słownik wyrazów kłopotliwych (M. Bańko, M. Krajewska) […]

0

Z cyklu: twórczość uczniowska z przymrużeniem oka

Posted by krs on 1 lutego 2013 in Bez kategorii |

 Projekt utopijnej szkoły. 1) Uczniowie mają prawo decydować o ilości przedmiotów w dany dzień i o planie zajęć. Mogą      dokonać wyboru nauczyciela do poszczególnych przedmiotów. 2) Obowiązkiem ucznia jest uzupełnianie zaległych prac domowych, wyjaśnianie wychowawcy    powodu swojej nieobecności w szkole, bez zawiadamiania rodziców bądź prawnych opiekunów.  Ten przywilej przysługuje uczniowi trzy razy […]

Copyright © 2012-2021 Tropiciel błędów All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.