0

Lubił

Posted by krs on 18 lutego 2013 in Bez kategorii |

W języku potocznym nierzadkie są formy błędne: ! lubieć, ! lubiał, ! lubieli, ! lubieją ( tej ostatniej używa się może z obawy przed popełnieniem błędu typu ! umią).

Niepoprawna jest też forma ! lubiali, o zakończeniu –ali typowym dla czasowników mających bezokolicznik na –.

Poprawnie odmieniamy: lubił, lubiła, lubiło, lubili, lubiły itd. Ciekawe, że imiesłów lubiany
i forma nieosobowa lubiano nie sprawiają kłopotów, mimo że są nieregularne.

Przynajmniej jeden z wymienionych tu błędnych form można uniknąć, jeśli sparafrazuje się znane przysłowie:

"Gdzie się lubią, tam się czubią" – przecież nie: ! lubiejączubieją.

Słownik wyrazów kłopotliwych (M. Bańko, M. Krajewska) i Korpus Języka Polskiego PWN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2012-2020 Tropiciel błędów All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.